HISTORIE

Obecní knihovna  byla v Kovářově založena studenty r. 1900. Měla svou kroniku, která se však v posledních letech při některém stěhování ztratila, proto dnes víme jen to, co zaznamenaly jiné místní kroniky a pamětníci.

Knihovna sloužila nejen občanům Kovářova, ale i širokému okolí. Kdo byl prvním knihovníkem, nelze zjistit, patrně to byl někdo z učitelského sboru. Od r. 1925 tuto práci vykonával ředitel školy Karel Vaněk, který ve školní kronice uvádí, že v r. 1930 měla obecní knihovna v Kovářově 383 svazků knih. Na nákup knih přispíval hlavně ochotnický spolek z výtěžků svých představení.

V Kovářově byly veřejné knihovny dvě: obecní a knihovna katolické mládeže. Později byly knihovny sloučeny a knihovnicí byla učitelka Antonie Šimečková. Knihy se půjčovaly v neděli, což vyhovovalo zejména čtenářům z okolních vesnic. Knihovna získala okresní i krajské ocenění.

Knihovna neměla svůj stálý stánek, a tak se stěhovala ze školy, kde byla v r. 1945 původně umístěna , do hasičské zbrojnice , která zároveň sloužila jako úřadovna místního národního výboru, pak do zkonfiskovaného statku „U Jiroušků“, kde měla místnost se zvláštním vchodem ze dvora. Odtud přešla do místnosti v obecním domě č.p. 73 (dnes sídlo České pošty), než konečně našla sídlo v upravených prostorách staré fary, kde je zřízena i čítárna.

V dnešní době vlastní knihovna necelé čtyři tisíce svazků  a pro čtenáře je k dispozici také 19 druhů  periodi

Za pomoci dotace Ministerstva Kultury byly v roce 2001  do knihovny pořízeny dva nové počítače, z nichž jeden slouží veřejnosti. Do druhého se ukládá celý knižní fond a periodiky pomocí programu LANIUS. Oba jsou připojeny na Internet. Návštěvník knihovny může využívat služeb Internetu za poplatek 1,-Kč/min, vytisknout si stránky na barevné inkoustové tiskárně nebo použít nový scanner.